Trekkerdag Soest
 


We tellen af:
2845 uur (118 dagen)


Op de hoogte blijven?


van doorn soest

Reglementen


Download hier het regelement voor trekkertrek Standaardklasse.

Download hier het regelement voor trekkertrek Sportklasse.

Download hier het regelement voor trekkertrek Supersport klasse.

 

 Algemeen

 

 1. Trekkerdag Soest / Powerweekend Soest kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers.
 2. Er worden géén alcoholhoudende dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 3. Barmedewerkers en bestuursleden mogen om een geldig legitimatiebewijs vragen bij twijfel.
 4. Het deelnemen aan wedstrijden en het betreden van het trekkertrek/oldtimer terrein geschiedt geheel op een volledig eigen risico.
 5. Deelnemer vrijwaart de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid die het gevolg zijn van deelname.
 6. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn trekker, ook als deze onbeheerd in het trekkerkwartier wordt achtergelaten.
 7. De trekkerchauffeur moet minimaal 16 jaar zijn, rijvaardigheid hebben en in het bezit zijn van een geldig T- en/of B-rijbewijs.
 8. De deelnemer is verplicht de trekker waarmee hij/zij deelneemt, te verzekeren tegen het W.A. risico en dient dit op verzoek aan te kunnen tonen.
 9. Bij opzettelijk morsen of achterlaten van olieresten en of filters op het wedstrijdterrein volgt bij de eerste keer een boete van € 150 en de tweede keer van € 250. Tevens word diskwalificatie niet uitgesloten.
 10. Onnodige uitstekende delen aan de trekker zijn niet toegestaan.
 11. De trekkers dienen schoon aan de start te verschijnen.
 12. De trekkers dienen op tijd aanwezig te zijn.
 13. Iedere deelnemer dient volledig van het reglement op de hoogte te zijn.
 14. De wedstrijdleiding heeft de mogelijkheid het reglement ter plekke aan te passen aan de omstandigheden.
 15. Passagiers die mee rijden tijdens de oldtimertoertocht, dienen plaats te nemen op de daarvoor bestemde plaats(en). Het is niet toegestaan mensen los op aanhangwagen of andere landbouwerktuigen te vervoeren.
 16. Deelnemers & bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van de organisatie en/of haar vrijwilligers op te volgen!

 

Webdesign by RETO